Empreses amb panells solars energèticament eficients | Ecovergy

​El pes de la eficiència energètica en el compte de resultats de les empreses


La instal·lació de plaques solars per a empreses passa per un moment d’auge. I no és d’estranyar, si es considera la seva conveniència per a disminuir les despeses energètiques i la dependència externa. A més, permet estalviar en la factura i afavoreix la sostenibilitat del consum. Com? En les següents línies, aprofundim en aquest tema.

​La eficiència energètica en el sector industrial

El desenvolupament de plaques solars està en constant auge. Això permet trobar opcions adaptades als estàndards d’eficiència i estalvi de cada empresa. Per això, resulta essencial fixar-se per endavant no sols en la inversió màxima que es pensa fer en la seva instal·lació, sinó en la seva qualitat i l’eficiència.

Parlar d’eficiència energètica en el sector industrial comporta estudiar com implantar aquesta tecnologia amb èxit, en funció de les necessitats de cada empresa. Entre els avantatges que aquest tipus d’energia pot oferir, figuren:

 • Augment productiu. Al ser tecnologia de vanguarda, l’energia solar pot ajudar a automatitzar processos, amb un major grau d’estabilitat en el subministrament diari.
 • Estalvi de temps. Aquesta manera d’optimitzar l’energia facilita el monitoratge dels processos. D’aquesta manera, resulta molt més fàcil avançar-se en les solucions i evitar despeses innecessàries en reparacions constants.
 • Millora competitiva.
  Aquest manteniment o increment de la productivitat possibilita invertir l’excedent econòmic a atendre altres necessitats. Això es tradueix en un major fiançament en el mercat, en gastar més en plantilla o adquirir maquinària de major rendiment.
 • Enfortiment de la imagen.
  Aquesta energia disminueix la dependència dels combustibles fòssils, amb la consegüent reducció de les emissions de diòxid de carboni. Això no sols contribueix al desenvolupament sostenible, sinó que projecta una imatge favorable de l’empresa davant el públic.

Aconseguir una instal·lació eficient requereix harmonitzar el consum de l’empresa amb el llindar de producció de la instal·lació fotovoltaica. Lògicament, l’estalvi augmentarà si el consum es concentra en l’horari més favorable. Per això, és essencial focalitzar la producció d’energia en les hores centrals del dia. Encara que això depèn de moltes altres variables, com podrà veure’s a continuació.

eficiencia energética solar

Panells solars per optimitzar l’eficiència de la seva empresa


Amb l’expressió eficiència empresarial d’una placa solar fem referència al volum de llum solar que absorbeix el panell per a aconseguir electricitat utilitzable. El negoci pot sortir beneficiat de dues maneres amb la seva instal·lació:

 • Eficiència estàndard. Pot millorar l’eficiència fins a un 18%, l’estàndard emprat per la majoria de les plaques solars que s’instal·len actualment.
 • Eficiència alta. El rati d’eficiència es dispara a valors superiors al 20 %.

És important destacar que, amb la tecnologia disponible, l’eficiència d’aquesta tecnologia no pot aconseguir encara el 100%. En gran manera, perquè només es pot convertir una part de la llum solar que es rep.

Però això no impedeix que sigui una opció rendible i eficient. De fet, fins i tot considerant que la inversió inicial en aquesta energia és important, se sol amortitzar en un termini raonable. Normalment, se situa en els primers sis o deu anys, en funció de les característiques de cada instal·lació. Això pot calcular-se amb precisió, ja que l’eficiència d’aquesta energia pot mesurar-se en termes de quilowatts.

L’autoconsum  industrial amb plaques solars ofereix una eficiència que de mitjana permet gaudir de 25 anys de subministrament energètic. I, si es busca aconseguir la major eficiència possible amb aquesta opció, sempre poden millorar-se determinats factors.

Donar un manteniment adequat a la instal·lació, canviar l’orientació de les plaques o triar una millor coberta per a instal·lar-les són actuacions que poden augmentar la seva eficiència. Fins i tot un estudi dels hàbits de consum de producció de l’empresa pot ajudar a incrementar-la.

Estalvia a la factura de la llum amb una instal.lació fotovoltaica industrial

Una altra raó de pes per a optar per aquesta tecnologia té a veure amb les constants pujades dels preus de la llum. La seva instal·lació permet estalviar, aproximadament, entre el 40% i el 60% en la factura anual, sempre en funció de les característiques de l’empresa i el tipus d’instal·lació que s’hagi triat.

És una opció molt positiva, si es considera que el ràtio d’autoconsum respecte a la de generació sol aconseguir percentatges del 25%. En canvi, la relació entre excedent i energia consumida ronda el 5%.

Convé destacar que un sistema industrial s’amortitza abans que un residencial. L’estalvi és superior, ja que, com sol ocórrer en l’àmbit productiu, com més gran sigui la instal·lació, més serà la seva rendibilitat. Aconseguir un estalvi superior en la factura també depèn de les condicions contractuals que s’hagin pactat.

Convé recordar que la potència acordada en un període ha de ser igual o superior a la que s’hagi contractat en el període precedent. Per a això, s’han habilitat sis períodes, de P1 a P6 (el primer és el més car i el segon el més barat). La seva determinació depèn de nombroses variables, com la temporada o la ubicació.

En cas que la instal·lació produeixi més energia de la que necessita l’empresa, pot rebre’s una compensació en la factura energètica. A més, el propietari té la possibilitat de vendre l’excedent.

Molt relacionat amb aquest punt es troba el de les desgravacions. Un exemple evident pot trobar-se en l’impost sobre béns immobles. La seva quantia pot disminuir fins a un 50% de l’import, en funció de la durada i la normativa de l’ajuntament.

paneles solares empresa

La eficiència energètica de la teva empresa és subvencionable


Tant les institucions comunitàries com les espanyoles ofereixen un interessant programa de subvencions per a la instal·lació foltovoltaica industrial.

En aquest sentit, destaquem el Real Decreto 263/2019, destinat a ampliar les ajudes per a l’eficiència energètica de petites, mitjanes i grans empreses. L’objectiu és ajudar a implementar qualsevol mesura d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial amb vista a disminuir les emissions de diòxid de carboni.

Aquestes ajudes són gestionades per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia. Han estat sol·licitades per més de 950 grans empreses de tots els sectors productius. S’ha previst, per a la seva efectiva implantació, una ingent inversió, que supera els 772 milions d’euros.

De totes maneres, el que és recomanable és parar esment a les convocatòries d’ajudes realitzades per la comunitat autònoma de residència. Aquests ens públics subvencionen tota classe d’iniciatives per a millorar els sistemes de gestió de l’energia en el teixit empresarial.

En aquestes ajudes, els requisits solen ser assequibles. En la majoria dels casos, es limiten a exigir que el domicili social de l’empresa es trobi en el mateix àmbit administratiu i que es presenti un pla en el qual es motivi la conveniència de desenvolupar aquesta estratègia per a aconseguir un menor consum energètic. Altres requisits habituals són:

 • Sol.licitar l’ajuda abans d’una data. L’objectiu és estimular noves instal·lacions, no afavorir les existents.
 • Mesurar la producció i el seu consum. Per això, ha d’utilitzar-se un energy meter.
 • Dimensions de la instal·lació. La seva producció pot excedir el consum anual en un percentatge determinat, per exemple del 25%. Per tant, si el consum passat va ser de 2000 kWh, no podria aconseguir-se si s’implanten plaques solars que produeixen més de 2800 kWh.

Quin estalvi energètic real tindrà la meva empresa si instal·lo plaques fotovoltaiques?


Una vegada arribats a aquest punt, convé preguntar-se per l’estalvi real que suposa triar aquesta opció. Per a això, cal considerar, en primer lloc, el tipus d’instal·lació, distingint entre:

 • Instal·lacions aïllades. Proporcionen estalvi energètic en un enclavament desproveït de connexió a la xarxa. Aquesta alternativa proporciona autosuficiència, en recarregar-se amb bateries que permeten acumular l’energia produïda i no consumida durant el dia per a utilitzar-la de nit.
 • Instal·lacions d’autoconsum (conectades a la xarxa). Aquesta circumstància possibilita un estalvi real d’energia en els dies amb dèficit de sol o quan no es produeixi electricitat.

Tambié és important incloure altres paràmetresdirecta o indirectament rel.lacionatas, com:

 • Dimensions de la instal·lació. L’espai disponible influirà en el nombre de plaques solars que puguin instal·lar-se. És important per a no quedar-se sense subministrament suficient durant els dies de menor producció, ni excedir-se en els dies més assolellats.
 • Neteja i manteniment. Encara que el manteniment de les plaques no és particularment costós, ha de dur-se a terme amb una certa freqüència. Almenys, ha d’efectuar-se una neteja anual.

Calcular l’estalvi eal de l’autoconsum industrial amb experts

Com podem veure, calcular l’estalvi energètic real que comporta la instal·lació de panells solars en indústries depèn de molts factors. D’aquí la conveniència de deixar la instal·lació i la seva planificació en mans d’experts, com Ecovergy. Som una ingenieria especialitzada, amb gran experiència en la instal·lació de panells solars per l’àmbit industrial.


Oferim les solucions més avantatjoses per als nostres clients i potenciem un món més sostenible i verd. Estem disponibles per a qualsevol projecte d’instal·lació  de plaques solars per a empreses