Claus per a finançar una instal·lació fotovoltaica industrial |

Claus per a finançar una instal·lació fotovoltaica industrial

Actualment, cada vegada més empreses busquen reduir el seu impacte ambiental i estalviar en costos energètics a llarg termini. Una de les solucions més populars i efectives és la instal·lació de panells solars fotovoltaics en les seves instal·lacions industrials. No obstant això, molts empresaris s’enfronten a un obstacle comú: l’alt cost inicial d’inversió. 

Afortunadament, existeixen diverses maneres de finançar una instal·lació fotovoltaica industrial sense necessitat de realitzar una inversió inicial significativa. En aquesta publicació del blog Ecovergy, explorarem les diferents opcions disponibles i les claus per a aprofitar al màxim aquestes oportunitats.

Financiació Bancaria

L’opció més habitual per a finançar actius en les empreses. Es tracta d’obtenir  un préstec a través d’una entitat bancària amb el qual fer front al pagament de la instal·lació i liquidar-lo mensualment al banc amb uns interessos. 


Algunes entitats disposen de crèdits i préstecs específics per a la instal·lació de plaques solars per a autoconsum. Es denominen línies de finançament verd o préstecs verds. Busquen incentivar el desenvolupament d’iniciatives que protegeixin el medi ambient i poden tenir interessos una mica més baixos. 

Per part de l’estat l’ICO destinarà gairebé 22.000 milions d’euros a la posada en marxa d’una nova línia de finançament denominat “ICO verd”. Que seran préstecs dirigits a negocis i llars que vulguin dur a terme qualsevol projecte relacionat amb la transició ecològica i sostenibilitat. 

En optar per aquesta opció, és important realitzar una anàlisi exhaustiva dels costos projectats i els beneficis econòmics esperats per a assegurar-se que els pagaments mensuals siguin manejables i s’ajustin al flux d’efectiu de l’empresa. A més, algunes institucions financeres poden requerir garanties addicionals, com a avals personals o hipoteques sobre propietats. 

Realitzar la instal·lació d’autoconsum en una nau industrial mitjançant aquesta forma implica que des de l’inici la instal·lació és propietat de l’empresa i l’empresa de deure encarregar de contractar el manteniment.
Financiacion_autoconsumo

Power Purchase Agreement (PPA)

Un PPA o Acord de Compra d’Energia és una opció popular per a finançar projectes solars a gran escala. En aquest model, un proveïdor extern instal·la i manté els panells solars en la propietat del client sense cap cost inicial. A canvi, el client signa un contracte per a comprar l’energia generada per aquests panells a un preu acordat durant un període determinat, generalment entre 10 i 20 anys. 

Aquesta opció permet que les empreses obtinguin energia neta i renovable sense haver d’assumir els alts costos inicials associats amb la compra i instal·lació dels panells solars. A més, el proveïdor s’encarrega del manteniment i reparacions necessàries, la qual cosa redueix encara més la càrrega operativa per al client. 

Fa poc vam conèixer que Espanya es posiciona com el país amb més PPA corporatius signats a Europa des de 2007. Sens dubte és un sistema que està revolucionant la forma en què s’obté i comercialitza l’energia neta i per la qual opten cada vegada més empreses. 

Pots trobar més informació en aquest article especifico sobre
PPA. 

Renting

El rènting és una altra alternativa interessant per a finançar una instal·lació fotovoltaica industrial. En aquest cas, una empresa especialitzada en energia solar instal·la i manté els panells solars en la propietat del client a canvi d’un pagament mensual fix. A diferència del PPA, no es compra l’energia generada pels panells, sinó que es paga una tarifa de lloguer per l’ús d’aquests panells. 

El rènting és especialment atractiu per a les empreses que desitgen reduir els seus costos energètics sense incórrer en una inversió inicial significativa. Igual que amb el PPA, el proveïdor és responsable del manteniment i les reparacions, la qual cosa brinda tranquil·litat al client.

Comparativa entre opcions per a finançar una instal·lació fotovoltaica

A mode de resum incloem aquest quadre comparatiu amb les opcions plantejades i els principals punts a tenir en compte:

Comparativa financiación instalación industrial

És important tenir en compte que l’elecció entre finançament bancari, rènting i PPA dependrà de les necessitats específiques i les capacitats financeres de cada client. Cada opció té els seus propis avantatges i consideracions.

Existeixen més opcions de finançament fotovoltaic industrial però hem destacat les més utilitzades per la indústria en el moment. 

Abans de triar una opció de finançament, és fonamental analitzar detalladament els costos, beneficis i requisits associats amb cadascun. A més, és recomanable buscar assessorament professional per a garantir que es prenguin decisions informades i es maximitzin els beneficis obtinguts. En Ecovergy, entenem que cada empresa és única i té necessitats específiques. Som aquí per a ajudar-te a trobar el model de finançament que millor s’adapti als teus requeriments ja els de la teva empresa. Els nostres experts en energia solar poden oferir-te assessorament personalitzat per a maximitzar els beneficis d’inversió en energia solar. Contacta’ns per començar a explorar les possibilitats.

En definitiva, finançar una instal·lació fotovoltaica industrial no sols és possible, sinó que també pot ser una decisió estratègica rendible per a les empreses compromeses amb la sostenibilitat i l’estalvi energètic a llarg termini.